czwartek, 29 marca 2012

Wychowanie religijne dzieci

Najkrócej o... wychowaniu religijnym dzieci

Tak sam ks. Stanisław mówi o niej: "Wychowanie dzieci nie jest sprawą łatwą, ale niezwykle ważną. O tym, jak kluczowe i niezbędne dla ukształtowania psychiki i duchowości każdego dorosłego człowieka jest otrzymanie właściwego wychowania rodzicielskiego, świadczy najlepiej obserwacja tych, którzy w dzieciństwie zostali go pozbawieni".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz